Otwarcie Sezonu Rowerowego w Bardzie, Bardo

Opłać start
Regulamin
Lista zapisanych
Zapisani zawodnicy Wszyscy Opłaceni Nieopłaceni
Wszyscy zawodnicy 37 0 37
Mężczyźni 25 0 25
Kobiety 12 0 12
Rajd 5 0 5
Hrabiowska czasówka 4 0 4
Rajd + Hrabiowska czasówka 28 0 28