formularz lista regulamin
Formularz zapisów na XXXV BIEG PIĘCIU STAWÓW im. ZDZISŁAWA BURDY 2014-06-15


ZAPISY ZAKOŃCZONE
ZAPRASZAMY DO BIURA ZAWODÓW

imię(*):
nazwisko(*):
płeć(*):
data urodzenia(*):dzień miesiąc rok
ulica(*):
numer domu/mieszkania(*):
kod pocztowy(*):
miejscowość(*):
kraj(*):
telefon(*):
email(*):
dyscyplina(*):
jestem niepełnosprawny(*):
drużyna:
(*) Oœświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów.
Mój stan zdrowia zezwala na udział w zawodach sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ultimasport.pl i organizatora,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
/ tekst jednolity Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz.926 z póŸ. zm. /
(*) - pola obowiązkowe
przepisz kod z obrazka: